Voetreflexzone

Voetreflex zone massage is een eenvoudige maar daarom niet minder effectieve natuurgeneeskundige therapie. De hele lichaam van de mens is terug te vinden in de voeten. Alle organen en lichaamsdelen zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden. Evenals veel andere natuurgeneeskundige therapieën werd de reflexmassage al duizenden jaren geleden toegepast. Van oude afbeeldingen weet men dat in India, Egypte en bij verschillende indianenstammen deze methode van genezing werd gebruikt. In het begin van deze eeuw heeft Amerikaan Dr. William Fitzegard de informatie, die er over reflexmassage bestond, bijeengebracht en tot een systeem gemaakt. Het systeem dat hij ontwikkelde noemde hij 'zonetherapie'. Daarna is het in Amerika en Duitsland door Eunice Ingham en Hanne Marquardt verder uitgewerkt.

Interessant is dat je het hele lichaam in de voet als het ware kunt zien. Er zijn vorm en structuurovereenkomsten, die tot in detail blijken te kloppen. Is de toestand van de voet (gespannen, verslapt, pijnlijk etc.) geeft dit aanwijzingen over de toestand van het lichaam op dat moment. We vinden in de voet niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en emotionele aspecten van de mens terug. Door het masseren van de voeten, oefenen we een gunstige invloed uit op het gehele lichaam. Daarnaast heeft een voetzone reflexmassage een zeer effectieve geneesmethode en valt goed met andere therapieën te combineren. Juist in acute situaties van spanning, angst of pijn kan de voetreflexzonemassage een uitkomst zijn.

Voetreflexzonemassage kan op iedereen toegepast worden, ook gezonde mensen zonder acute klachten  zullen ervaren dat de voetreflexzonemassage een zeer weldadige uitwerking heeft.


 

Kaart
Opbellen
E-mail