Kinesio Taping

De basis van het Kinesio Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.  

In het Kinesio Taping Concept maakt de elasticiteit van CureTape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van conventioneel immobiliseren worden zo voorkomen.Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, CureTape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen. De liftende werking die de CureTape op de huid heeft, zorgt ervoor dat de subcutane bloedcirculatie verbeterd en de lymfe afvoer wordt bevorderd. De initiële lymfevaatjes kunnen zich door de drukverlaging meer openen. Dit komt exact overeen met de doelstelling van de manuele lymfdrainage.

De tape wordt op een dusdanige manier geplakt zodat er een effect ontstaat op het houdings- en bewegingsapparaat. Er valt onderscheid te maken tussen de spiertechniek, ligamenttechniek en aanvullende specifieke technieken. Zo kan met het tapen de spierspanning in een spier verminderd worden, zodat de spier weer soepel wordt en minder pijn geeft. Ook de stabiliteit van een gewricht kan bevorderd worden door het gewricht op een bepaalde manier te tapen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij mensen die gescheurde enkelbanden of een instabiele knie hebben. De tape heeft tevens een zeer positief effect bij kneuzingen en bloeduitstortingen. Deze herstellen ongeveer 2 tot 3 keer sneller door de toegenomen bloeddoorstroming en lymfeafvoer. Ook bij littekens die niet soepel zijn kan de tape worden toegepast om deze losser te maken. Ook door bepaalde huidgebieden te behandelen, kan er via het zenuwstelsel invloed worden uitgeoefend op elders gelegen structuren zoals organen. Het is bijvoorbeeld bekend dat de longfunctie positief beïnvloed kan worden door een tape op de rug.  In deze tabel staan een aantal voorbeelden waarbij de tape effectief kan zijn. Er zijn echter nog veel meer toepassingen mogelijk.

CureTape bevat geen medicinale toevoegingen en toch blijkt uit eerst inventarisatie dat 84% flinke verlichting heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die CureTape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel. De resultaen van Medical Taping van CureTape bij hooikoortsklachten zijn erg positief. 

Het uitgangspunt van elastische tapemethode is dat via een externe huid prikkeling invloed kan worden uitgeoefend op de weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De Kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen. 


 

Kaart
Opbellen
E-mail