Bedrijfsmassages

Steeds meer bedrijven bieden de medewerkers massage op het werk aan.In toenemende mate bieden werkgevers deze massages structureel aan vanwege de vele voordelen en de relatief lage kosten. Uit diverse studies blijkt dat massage op het werk het verzuim terugdringt en de medewerkers gezond houdt.En juist de regelmaat van massage versterkt dit resultaat.

Het effect, de voordelen en het resultaat van massage op het werk:

- Preventie van werkgerelateerde klachten.

- Minder en korter ziekteverzuim.

- Een betere hantering van werkdruk.

- Een betere werksfeer.

- Een betere werkhouding en een optimaal gebruik van de werkplek.

- Een beter lichaamsbewustzijn, wat klachten voorkomt.

- Gemotiveerde, gewaardeerde medewerkers.

- Fiscale voordelen.

 

On the job: 

De medewerkers worden aan hun bureau behandeld. In een ongeveer 10 minuten durende sessie wordt het bovenste deel van de rug, schouders, nek en armen gemasseerd. Tijdens deze sessies is er ruimte om vragen te stellen. 

Take a break: 

De medewerker kan in een aparte ruimte plaatsnemen op een stoel en met zijn hoofd rusten op een speciale rol aan de massage tafel. Deze massage kan naar keuze gekleed of direct op de huid worden uitgevoerd. Duur van de massage +/-15 minuten.

Tafelmassage: 

Massage komt het best tot zijn recht wanneer het gemasseerde lichaamsdeel volledig ontspannen is. De beste resultaten worden dan ook  behaald wanneer men op de massagetafel de diverse handtechnieken direct op de huid kan toepassen. Door het werken op de tafel  kan de masseur de behandeling ook beter afstemmen op de persoon duur van de massage +/- 25 minuten

Wij bieden maatwerk voor iedere werknemer, zodat de massages altijd aangenaam en functioneel zijn. Wij garanderen dat u telkens door dezelfde masseur wordt behandeld, die op de hoogte is van uw persoonlijke situatie. Juist de individuele benadering in ons massage werk vergroot het resultaat en draagt bij aan vermindering van klachten en een verbetering van motivatie en werkhouding.

Per werknemer neemt een massage ongeveer 20 minuten in beslag.De organisatie van massage op het werk nemen we graag voor u uit handen.

Bel of mail voor meer informatie of probeer het uit via een vrijblijvende demonstratie massage op het werk.

 

Kaart
Opbellen
E-mail